Πρόγραμμα διεξαγωγής αγώνων 2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
18:00 Έναρξη παραλαβής πακέτων συμμετοχής από τη Γραμματεία
21:00 Πέρας παραλαβής πακέτων συμμετοχής από τη Γραμματεία
20:30 Τεχνική ενημέρωση για τους αγώνες

ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
08:00 Έναρξη παραλαβής πακέτων συμμετοχής από τη Γραμματεία
10:00 Εκκίνηση αγώνα 26χλμ.
10:30 Εκκίνηση αγώνα 13χλμ.
11:00 Εκκίνηση αγώνα 6χλμ.
16:30 Παιδικός αγώνας Junior’s 1000 μέτρων
17:00 Απονομές επάθλων

ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
09:30 Πεζοπορία 3 ωρών κοντά στο Καρπενήσι (για αθλητές και τις οικογένειές τους)
12:30 Πέρας πεζοπορίας
18:00 Λήξη διοργάνωσης.